دکتر محسن افتاده

m_oftadeh@pnu.ac.ir
09131145093
031-33659513
031-33521022
mmmoft@gmail.com
m_oftadeh@pnu.ac.ir
کوه پیمائی، راه پیمائی، ورزش والیبال
دانشگاه پیام نور استان اصفهان
استاد
شیمی فیزیک
دبیرستان صارمیه اصفهاندیپلمریاضی فیزیک1364 
دانشگاه اصفهانکارشناسیشیمی محض13651369
دانشگاه اصفهانکارشناسی ارشدشیمی فیزیک13691372
دانشگاه شیرازدکترا PhDشیمی فیزیک کوانتومی13721376
اجراییدانشگاه صنعتی مال اشتر شاهین شهر اصفهانمدیر گروه شیمی13791381
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز اصفهانعضو هیئت علمی گروه شیمی13811393
اجراییدانشگاه پیام نور واحد دولت آبادسرپرست13821385
اجراییدانشگاه پیام نورعضو شورای تخصصی گروه شیمی13821390
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز اصفهانمعون آموزشی و تحصیلات تکمیلی مرکز اصفهان1393 
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مدیر مسئول، سردبیر و یا عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی - پژوهشی معتبر1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI21 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه69 مورد مشاهده
ویرایش علمی و طراحی آموزشی کتب6 مورد مشاهده
شیمی فیزیک 1 رشته شیمی1391تالیفدانشگاه پیام نور
آزمایشگاه شیمی عمومی1383تالیفسما قلم
شیمی فیزیک1388ترجمه 
شیمی محاسباتی1394تالیف 
Analytical Derivatives and Lone Pair Description Using FSGO1391تالیف 
کسب عنوان ایده برتر در چهارمین چشنواره نکوداشت هفته پژوهش دانشگاه پیام نور  ناظر علمی :
کسب رتبه سوم در مسابقات ChemeCa 2016 آدلاید استرالیاتیم رکسون: فرامرز دهدار- دانیل امید قائمی- محمد افتاده- مهران تیموری- بنیامین یوسفی- رضا محزونیه ناظر علمی :
کسب رتبه اول در لیگ عملکرد دهمین مسابقات کمیکارتیم رکسون: فرامرز دهدار- دانیل امید قائمی- محمد افتاده- مهران تیموری- بنیامین یوسفی- رضا محزونیه ناظر علمی :
کسب رتبه اول در لیگ قدرت دهمین مسابقات کمیکار تیم رکسون: فرامرز دهدار- دانیل امید قائمی- محمد افتاده- مهران تیموری- بنیامین یوسفی- رضا محزونیه ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي قدرت اسيدي فلوئوروپيروليدينها در فاز گازي و آبي به روش AM1   ناظر علمی :
(بنيادي) مطالعه تئوري و برسي جذب رنگدانه N3 و مشتقات آ« روي ذرات ،TiO2 در مقياس نانو 1388.07.18 1390.02.13  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي مسيرهاي تخريب برخي از تركيبات مواد منفجره CHNOF تك حلقوي تا سه حلقوي بر اساس روشهاي آغازين و نيمه تجربي   ناظر علمی :
(كاربردي) سنتز شناساي و بررسي خواص كاتاليزوري مواد نانوكامپوزيتي از نوع ميزبان مهمان   ناظر علمی :
(كاربردي) مطالعه تئوري و بررسي جذب رنگدانه N3 و مشتقات آ« روي ذرات ،TiO2 در مقياس نانو به عنوان الكترود مورد استفاده در پيلهاي سوختي به روش DFT 1388.08.01 1389.12.29  ناظر علمی :
(ساير موارد) بررسي تئوري و ترموشيميايي جذب سطحي بنزوكينون و مشتقات هاليدي آن روي شبكه نانو كريستال ZnO به روش ONIOM به منظور تغيير خواص نوري سطح جاذب 1392.01.01 1392.07.14  ناظر علمی :
(ساير موارد) بررسي جذب CO2 روي نانولوله¬هاي كربني و تغييرات اثر ساختاري نانولوله طي فرايند جذب 1392.01.01 1392.01.31  ناظر علمی :
(ساير موارد) شيرين¬سازي گاز طبيعي ترش با استفاده از نانولوله¬هاي كربني تك¬ديواره آلائيده¬شده توسط نيتروژن- مطالعات به روش DFT 1392.01.31 1392.06.02  ناظر علمی :
(بنيادي) خواص الكتروني، نقطه ذوب و خواص دارويي تركيبات 2-آمينو بنزوتياآزول و مشتقات آن- مطالعات QSAR/QSPR 1392.08.25 1393.12.09کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) پايداري ترموديناميكي و خواص ترموفيزيكي برخي از مايعات يوني به عنوان كاتاليزور با كارائي بالا در ارتقاء سنتز مواد آلي 1393.12.09 1394.06.07  ناظر علمی :
برنامه نویسی به زبانهای فرترن و پاسکال
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :