نبی امیدی

nabiomidi@gmail.com
nabiomidi@pnu.ac.ir
nabiomidi@gmail.com
1. پژوهش در حوزه رفتار و روانشناسی صنعتی و سازمانی ، 2. آینده پژوهی 3. تحقیقات در مورد زنجیره کسب و کارهای کوچک و متوسط ( تدارکات / مدیریت تولید/ مدیریت مالی/ بازاریابی)
دانشگاه پیام نور استان ایلام
مربی
مدیریت بازرگانی
دانشگاه پیام نور تهران کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی   
دانشگاه پیام نور ایلام کارشناسی مدیریت بازرگانی   
دانشگاه پیام نور ایلام کارشناسی مدیریت صنعتی   
دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA  
اجراییدانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام مدیر گروه رشته های مدیریت ( مدیریت بازرگانی - مدیریت صنعتی - مدیریت دولتی - مدیریت جهانگردی)   
آموزشیدانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام   
رتبه های علمی کسب شده و جوایز2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC19 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی13 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه28 مورد مشاهده
مدیریت بازاریابی صنایع دستی و هنرهای سنتی 1393تالیفدفتر پژوهشهای فرهنگی کشور
مدیریت کارآفرینی (مفاهیم،مبانی، تکنیک ها و روش ها) 1394تالیفدفتر پژوهشهای فرهنگی کشور
چاپ اول : سیستم های اطلاعات مدیریت1392تالیفارشاد اسلامی - جوهر حیات
چاپ دوم : سیستم های اطلاعات مدیریت1395تالیفارشاد اسلامی - جوهر حیات
اولویت بندی عوامل موثر در بهره وری منابع انسانی نیروی انتظامی با استفاده از تصمیم گیری چند شاخصه   ناظر علمی :
شناسايي و بررسي موانع توسعه بازار داخلي صنايع دستي استان ايلام   ناظر علمی :
شناسایی موانع توسعه کارآفرینی در میان دانش آموختگان رشته های کشاورزی   ناظر علمی :
توسعه فعالیت های گردشگری دریاچه دوقلوی آبدانان  ناظر علمی :
طرح مطالعات راهبردی- ساختاری روستای هدف گردشگری   ناظر علمی : معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
مدیریت سازمان ( رفتار سازمانی ، مبانی سازمان ، روان شناسی سازمانی ، منابع سازمانی)
مدیریت بازار ( بازاریابی، بازرگانی و تجارت - تحقیقات بازار - بازاریابی )
کارآفرینی و تجارت الکترونیک ( کارآفرینی ، مدیریتSMEs - تجارت الکترونیک و فنون نوین )
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :