الله یار بیگی فیروزی

beigi.firoozi1365@pnu.ac.ir
09123679807
beigi.firoozi1365@pnu.ac.ir
مدیریت بازاریابی، مدیریت استراتژیک، مدیریت رفتار سازمانی، آمار و spss
سیستان و بلوچستان - ایرانشهر
مربی
مدیریت
دانشگاه لرستانکارشناسیمدیریت بازرگانی8488
سیستان و بلوچستانکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی8890
آموزشیپیام نور ایرانشهرکاربر ارشد مرکز ایرانشهر9295
مدیریتیستاد استان سیستان و بلوچستانکارآفرینی95 
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی7 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه15 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تدوین برنامه ریزی استراتژیک، تدوین plan بازاریابی، تحلیل داده، تهیه کمپین تبلیغاتی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :