اشرف السادات قاسمی

as.ghasemi@pnu.ac.ir
09111570503-09363334692
ashraf.ghasemi@gmail.com
مازندران - بابل
استادیار
شیمی
دانشگاه پیام نور کارشناسیشیمی  
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرودکارشناسی ارشدشیمی فیزیک  
دانشگاه ملی تاجیکستاندکتریشیمی فیزیک  
آموزشیدانشگاه پیام نورکارشناس آزمایشگاه های شیمی13771392
آموزشیدانشگاه پیام نوراستادیار13921397
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها34 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI10 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS8 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی16 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی2 مورد مشاهده
АДСОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ОДНОСЛОЙНЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ НАНОТРУБОК ТИПА «CHAIR» (4.4) и «ZIGZAG» (5.0)2014تالیفСпециальность 02.00.04 - физическая химия
مبانی و کاربرد نانو تکنولوژی1396تالیفانتشارات کار و دانشگاه
آزمایشگگاه شیمی عمومی1386تالیفروجین مهر
مهارت کسب و کار در اینترنت1394تالیفانتشارات کار و دانشگاه
مهارت کار با سایتهای آموزش مجازی1394تالیفانتشارات کار و دانشگاه
تشریح کامل مسائل روشهای ریاضی در فیزیک آرفکن1388تالیفروجین مهر
آموزش مقاله نویسی به زبان ساده1393تالیفانتشارات کار و دانشگاه
شیمی سطح سطح مشترک های جامد و مایع1392ترجمهانتشارات کار و دانشگاه
نانو سنسورها1391تالیفروجین مهر
نانوشیمی1394تالیفانتشارات کار و دانشگاه
مهارت کار با ایمیل و جی میل1394تالیفانتشارات کار و دانشگاه
آموزش کاربردی برنامه های نرم افزاری1394تالیفانتشارات کار و دانشگاه
مهارت کار با اینترنت و روشهای پیشرفته جستجو دراینترنت1394تالیفانتشارات کار و دانشگاه
SYNTHESIS,CHARACTERIZATION, APPLICATION, OF CARBON NANOTUBES chapt17)...1390تالیف 
مهارت کار در محیط شبکه‌های اجتماعی1394تالیفانتشارات کار و دانشگاه
کاربردهای زیست پژشکی از دندریمرهای پپتید، گلیکو و گلیکوپپتی و ساختارهای دندریتی مشابه1396ترجمهانتشارات کار و دانشگاه
آموزش آسان ثبت اختراع(پتنت)،تجاری سازی و برند سازی1394تالیفانتشارات کار و دانشگاه
مهارت تجارت الکترونیکی1394تالیفانتشارات کار و دانشگاه
وبلاگ نویسی1394تالیفانتشارات کار و دانشگاه
آموزش پايه برنامه ھای نرم افزاری در شيمی محاسباتیSigma Plot, AIM,/(Gaussian ,GaussView, HyperChem )1395تالیفانتشارات کار و دانشگاه
قابلیت اطمینان محاسباتی: تفاوت بین تست نرم افزار و تکنیک های تزریق خطای نرم افزار 1396تالیفانتشارات کار و دانشگاه
(بنيادي) بهينه سازي نانولوله هاي كربني براي جذب گازاكسيژن بابانژاد سيداحمد ، اشرفي فريدون-402262 ناظر علمی :
(بنيادي) بهينه سازي نانولوله هاي كربني براي جذب گازنيتروژن اشرفي فريدون-402262 ، بابانژاد سيداحمد ناظر علمی :
(بنيادي) بهينه سازي نانولوله هاي كربني جهت جذب N2,O2,CO ملا مبين ناظر علمی :
برگزاری کارگاه مقاله نویسی
کار با نرم افزارهای محاسباتی نانو
15 سال سابقه کار در آزمایشگاه
دبیر علمی و احرایی همایش ملی فناوری های نوین در شیمی سبز
دبیر کمیته علمی همایش اقتصاد بازار و حمایت از کالای ایرانی
گذراندن دوره تربیت مربی اساتبد
داوری مجلات علمی معتبر خارجی و داخلی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :