برزو امیرپور

borzooamirpour@pnu.ac.ir
09188378679
09360225503
borzooamirpour@gmail.com
ورزش فوتبال، زبان انگلیسی، متون تخصصی روانشناسی،
کرمانشاه - کنگاور
استادیار
روانشناسی
دانشگاه فردوسی مشهدکارشناسی ارشدروانشناسی13811384
دانشگاه گیلان- رشتکارشناسیروانشناسی13861389
تحصیلات تکمیلی پیام نوردکتری تخصصیروانشناسی13881394
آموزشیدانشگاه پیام نور کنگاورتدریس- پژوهش13861402
آموزشیدانشگاه پیام نور هرسینتدریس 13861390
آموزشیدانشگاه پیام نور کرمانشاه تدریس 13861401
آموزشیدانشگاه رازی کرمانشاه تدریس 13961400
آموزشیدانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه تدریس 13961399
آموزشیدانشگاه پیام نور اسلام آباد غربتدریس13971402
آموزشیدانشگاه پیام نور اردبیل پژوهش13981400
آموزشیدانشگاه پیام نور مازندران تدریس 14001402
آموزشیدانشگاه پیام نور سمنانتدریس 14001402
مقالات منتشر شده در نشریات ISC7 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه44 مورد مشاهده
وزارت بهداشت1 مورد مشاهده
ويژگي هاي متمايز درمان شناختي تحليلي1397ترجمهآوای نور
كاربرد آزمونهاي روانشناختي در روانشناسي ورزشي1401تالیفجهاد دانشگاهی
کاربرد آزمون های روانی در تعلیم و تربیت و مشاوره مدرسه1401تالیفارجمند
آسيب شناسي رواني اختلالات وابسته به تروما و استرس1400تالیفاودیسه
مشاوره رویکرد روانشناختی مثبت یکپارچه نگر1398ترجمهارجمند
كمالگراي مضطرب چگونه كمالگرايي برآمده از اضطراب را به شيوه ACT كنترل كنيم1401ترجمهپادینا
اختلالات شخصيت در جامعه، روابط و محيط كار تاريخچه، سببشناسي، پژوهش و درمان1400ترجمهآوای نور
(بنيادي) رابطه بين هوش هيجاني، عزت نفس اجتماعي با شادكامي فرهادي قشلاقي مهران ، مويدفر همام ناظر علمی :
تسلط بر نرم افزار آماری SPSS
تسلط بر نرم افزار Smart- Pls
ترجمه متون تخصصی و تدریس آن
تسلط بر مهارت های هفت گانه ICDL
برگزاری کارگاه های ارتقای کیفیت زندگی، بهزیستی روانشناختی و مهارت های زندگی
تسلط بر رویکرد درمانی پردازش شناختی CPT و کاربست آن
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :