الهام صادقی راد

esrad@pnu.ac.ir
09132930168
elhamsadeghirad@yahoo.com
کرمان - رفسنجان
استادیار
حقوق
دانشگاه امام صادق(ع)کارشناسیفقه و حقوق اسلامی  
دانشگاه پیام نور- مرکز تحصیلات تکمیلی تهراندکتریحقوق خصوصی  
داشگاه قمکارشناسی ارشدحقوق  
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه4 مورد مشاهده
ضمان قهری در اختلالات همسایگی (مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه)1400تالیفمجد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :