فاطمه مهرابی فر

f.mehrabifar2342@pnu.ac.ir
09136612970
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمان - بم
مربی
علوم تربیتی روانشناسی
دانشگاه شهید باهنر کرمانفوق لیسانسعلوم تربیتی برنامه ریزی درسی  
دانشگاه شهیر باهنر لیسانسعلوم تربیتی پیش دبستانی  
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه13 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) بررسي ميزان استفاده از راهبردهاي مديريتي در اداره كل اوقاف كرمان و رابطه آن با توانمندسازي كاركنان کارفرماي طرح: جهاد دانشگاهي ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :