فاطمه پورشهسواری

fpshahsavari@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمان - سیرجان
مربی
علوم تربیتی
دانشگاه پیام نور مرکز سیرجانکارشناسیعلوم تربیتی13711375
تهران- دانشگاه الزهرا (کارشناسی ارشدمشاوره و راهنمایی13761378
کشور آذربایجان- دانشگاه دولتی باکودکتریروانشناسی تربیتی20082012
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
راهنمائی تحصیلی و شغلی1390تالیف 
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تسلط به زبان انگلیسی - تسلط به مهارتهای کامپیوتری و icdl - توانایی کار با نرم افزارهای متعدد کامپیوتری از جمله spss - تدوین محتوای درسی دیجیتال - تسلط به ارائه کارگاههای آموزشی و سمینارها به صورت کاملا حرفه ای
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :