سید غلامرضا غیبی

gholamrezastu@pnu.ac.ir
09143923681-04142261656
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
زبان وادبیات
آذربایجان شرقی - مرند
استادیار
ادبیات فارسی
دانشگاه ارومیهکارشناسی زبان وادبیات فارسی13731377
پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیکارشناسی ارشدزبان وادبیات فارسی13771380
دانشگاه تهراندکتریزبان وادبیات فارسی13831387
مدیریتیدانشگاه پیام نورجلفارئیس واحد13871392
مدیریتیدانشگاه پیام نورمرندرئیس مرکز1392ادام
اجرایی دانشگاه پیام نورمرندریاست مرکز13921398
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها6 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه11 مورد مشاهده
ویرایش علمی و طراحی آموزشی کتب5 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
خواندن ودرک مطلب به زبان عربی وانگلیسی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :