هیمن محمود فخه

hemanmahmoudfakhe@pnu.ac.ir
09141680834
hemanmahmoudfakhe@pnu.ac.ir
آذربایجان غربی - مهاباد
استادیار
روانشناسی
محقق اردبیلیکارشناسی روانشناسی13781382
پیام نور تهرانفوق لیسانسروانشناسی13821384
دانشگاه آزاد ارومیهدکتراروانشناسی13931397
اجراییپیام نور مرکز مهابادنماینده حفاظت آزمون امتحانات13851386
اجراییپیام نور مرکز مهابادبرنامه ریزی درسی دانشگاه13861389
اجراییپیام نور مرکز مهابادمسول کمیته مشاوره مرکز مهاباد13871388
اجراییپیام نور مرکز مهابادمسول کمیته مشاوره مرکز مهاباد13871390
اجراییپیام نور مرکز مهابادعضویت شورای فرهنگی13871388
اجراییپیام نور مرکز مهابادمدیر امور اداری13871389
اجراییپیام نور مرکز مهابادعضو شورای آموزشی13881389
اجراییپیام نور مرکز مهابادعضویت شورای فرهنگی13891390
اجراییپیام نور مرکز مهابادمسول کمیته مشاوره مرکز مهاباد13901392
اجراییپیام نور مرکز مهابادمسول کمیته مشاوره مرکز مهاباد13931394
اجراییپیام نور مرکز مهابادسرپرست سالن در آزمون کارشناسی ارشد13991399
اجراییپیام نور مرکز مهابادسرپرست سالن در آزمون دکتری13991399
اجراییپیام نور مرکز مهابادسرپرست سالن در جریان برگزاری آزمون کنکور سراسری13991399
داخل دانشگاهی2 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها22 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC11 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی8 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه41 مورد مشاهده
بنياد هاي روانشناسي1399ترجمهژیر
ذهن آگاهي و فعاليت هاي كاربردي براي كودكان1400ترجمهژیر
كتاب كار ذهن آگاهي و پذيرش براي افسردگي1401ترجمهژیر
درکات مرگ و درجات زندگی در اعتیاد1386تالیف 
فرهنگ لغات و اصطلاحات علوم تربیتی 1393تالیفعلم اندوزان
گستره روانشناسی .1393تالیف 
کتاب استاندارد زبان انگلیسی عمومیی1392تالیف 
(كاربردي) مقايسه سلامت رواني و عزت نفس دانشجويان سيگاري و غير سيگاري   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي رابطه فعاليت هاي ورزشي با پيشرفت تحصيلي و سلامت رواني دانشجويان دانشگاه پيام نور مهاباد   ناظر علمی :
نرم افزار SPSS
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :