هما افراز

homaafraz@pnu.ac.ir
09151261802-
homaafraz@gmail.com
homaafraz@pnu.ac.ir
آنالیز عددی، معادلات دیفرانسیل مشتقات جزیی، معادلات انتگرالی، معادلات کسری، ریاضیات زیستی، ریاضیات مالی ، محاسبات عددی
خراسان رضوی - تایباد
مربی
ریاضی
ولی عصر عج رفسنجانکارشناسیریاضی کاربردی13721376
فردوسی مشهدکارشناسی ارشدریاضی کاربردی گرادش آنالیز عددی13801383
فردوسی مشهددکتریریاصی کاربردی -آناتیز عددی13901400
آموزشیپيام نور واحد تايباداستاد مدعو13831384
آموزشیپيام نور واحد تايبادهيات علمي13851399
مدیریتیپيام نور واحد تايبادمسئول امور جاري13961399
مدیریتیپیام نور تایبادسرپرست14011402
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه4 مورد مشاهده
خودآموزوحل تمرین ریاضیات پایه1393تالیفخط اول
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :