جعفر رضایی

jafar.rezaei1347@pnu.ac.ir
09183082443
jafar.rezaei1347@yahoo.com
مطالعات اسلامی ( تاریخ اسلام ، اندیشه سیاسی اسلام ، تفسیر موضوعی قرآن و نهج البلاغه و نظام سیاسی اسلام) جامعه شناسی سیاسی ، علوم سیاسی ( ایران و غرب ) جهان سوم و بررسی تطبقی حقوق ایران و اسلام و غرب
کردستان - قروه
استادیار
معارف اسلامی
رازی کرمانشاهکارشناسیدبیری زیست شناسی 1372
علامه طباطباییکارشناسی ارشداندیشه سیاسی در اسلام13831385
اصفهاندکتراعلوم سیاسی13921399
مدیریتیپیام نور کردستانمدیریت گروه معارف اسلامی استان  
مدیریتیپیام نور کردستانعضو کمیته انظباطی دانشگاه  
مدیریتیپیام نور کردستانعضو ستاد جذب هیات علمی دانشگاه  
مقالات منتشر شده در نشریات ISC2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه5 مورد مشاهده
بررسی مقایسه ای مسئولیت روشنفکر از دیدگاه شریعتی و جالا آل احمد1393تالیف 
بررسی مقایسه ای احیای تفکر دینی از دیدگاه شریعتی و مطهری1392تالیف 
1. بررسی مقایسه ای احیای تفکر دینی از دیدگاه مطهری و شریعتی1392تالیفبرکت کوثر
ارزیابی جهت گیری های فرهنگ سیاسی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور مرکز سنندجسالار مرادی ناظر علمی : ناظر علمی
(بنيادي) بررسي مقايسه اي مسئوليت روشنفكران از ديدگاه شريعتي و جلال ال احمد 1388.10.22 1391.05.03  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي مقايسه اي مسئوليت از ديدگاه شريعتي و جلال ال احمد 1390.01.01 1391.05.03  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :