مهناز علی اکبری دهکردی

m_akbari@pnu.ac.ir
021-22491259
021-22491637
www.iranpsycho.com
aliakbaridehkordi@gmail.com
m_akbari@pnu.ac.ir
1. روانشناسی رشد، کودک و خانواده 2. روانشناسی سلامت 3. روانشناسی جنسی
تهران - تهران
استاد
روانشناسی
دانشگاه الزهراکارشناسیروانشناسی بالینی13621366
دانشگاه تربیت مدرسکارشناسی ارشدروانشناسی عمومی13671370
دانشگاه شهید چمران اهوازدکتری تخصصیروانشناسی 13821386
اجراییدانشگاه پیام نور اهوازمسئول كميته مشاوره روان شناسي كميسيون بانوان استان خوزستان 13731376
اجراییدانشگاه پیام نور اهوازمسئول كميته پژوهش كميسيون بانوان استان خوزستان 13731376
اجراییدانشگاه پیام نور اهوازعضو كميته پژوهشي منطقه 7 دانشگاه پيام نور 13751377
اجراییدانشگاه پیام نورعضو کمیته علمی دوره دکتری رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور استان تهران13861398
اجراییدانشگاه پیام نورعضو کمیته تخصصی روانشناسی دانشگاه پیام نور13861398
اجراییدانشگاه پیام نورعضو کارگروه بررسی صلاحیت های علمی هیات اجرایی جذب دانشگاه پیام نور13881398
اجراییدانشگاه پیام نورعضو کمیته مشاوره دانشگاه پیام نور استان تهران13891398
اجراییدانشگاه پیام نورعضو شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه پیام نور استان تهران13891398
اجراییدانشگاه پیام نورنماینده معاونت آموزشی در گروه مصاحبه دکتری13891398
اجراییدانشگاه پیام نورعضو شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور استان تهران13901398
اجراییدانشگاه پیام نوررئیس بخش علوم تربیتی و روانشناسی13901392
اجراییانجمن روانشناسی اجتماعی ایرانعضو کمیته علمی اولین کنگره انجمن روانشناسی اجتماعی ایران13901390
اجراییانجمن روانشناسی سلامتعضو هیئت مدیره انجمن روانشناسی سلامت ایران13901393
اجراییانجمن روانشناسی اجتماعی ایرانعضو کمیته علمی دومین کنگره انجمن روانشناسی اجتماعی ایران13921392
اجراییسازمان نظام روانشناسیعضو کمیسیون تخصصی روانشناسی سلامت13921398
اجراییدانشگاه پیام نوردبیر دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور13921392
اجراییدانشگاه پیام نورعضو کمیته پژوهشی دانشگاه13931398
اجراییدانشگاه پیام نورعضو شورای گروه پژوهشی علوم اجتماعی روانشناختی در پژوهشکده دانشگاه پیام نور13931398
اجراییانجمن روانشناسی خانواده عضو کمیته علمی خانواده و اقشار آسیب پذیر جامعه13931393
اجراییانجمن خانواده و سلامت جنسیعضو کمیته علمی و پنل بهداشت جنسی در زنان در ششمین کنگره خانواده و سلامت جنسی13931393
اجراییانجمن خانواده و سلامت جنسیعضو هئیت مدیره انجمن سلامت خانواده ایران13931398
اجراییدانشگاه پیام نورمدیر گروه روانشناسی در دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب13961398
رتبه های علمی کسب شده و جوایز2 مورد مشاهده
مدیر مسئول، سردبیر و یا عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی - پژوهشی معتبر7 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها46 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC86 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی12 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
ویرایش علمی و طراحی آموزشی کتب4 مورد مشاهده
روانشناسی مرضی کودک1393تالیفانتشارات دانشگاه پیام نور
روانشناسی رشد1393ترجمهانتشارات روان
اختلالات فراگیر رشد (به انضمام روش درمانی پاسخ محور)1394تالیف انتشارات محراب
روانشناسی پایه یازدهم دوره دوم متوسطه1397تالیفانتشارات وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی
اثرات روانشناختی بیماری های مزمن و حاد1396ترجمهانتشارات محراب
روانشناسی عمومی رشته روانشناسی جمعی از مولفین1387تالیفانتشارات دانشگاه پیام نور
مبانی نظری و پژهشی روانشناسی جنسیت و نظریه اندروژنی1393تالیفانتشارات محراب
روانشناسی رشد (نظریه ها، پژوهش ها، آزمون ها)1394تالیفانتشارات دانشگاه پیام نور
سبب شناسی، تشخیص و درمان روانشناختی سندرم پیش از قاعدگی1394تالیفانتشارات محراب
رشد اخلاقی نظریه ها و کاربردها1393ترجمه انتشارات محراب
روشهای آمار استنباطی در روانشناسی و علوم تربیتی1389تالیفانتشارات دانشگاه پیام نور
روانشناسی در سازمان های پیشرفته Psychology in modern organization2008تالیفانتشارات دانشگاه رومانی
روانشناسی اختلالات جنسی زنان با تاکید بر واژینیسموس (به انضمام بسته آموزشی درمانی)1394تالیف انتشارات محراب
(کاربردی) بررسی خصوصیات روانسنجی پرسشنامه نظریه ذهن کودکان   ناظر علمی :
(بنیادی) بررسی علی مقایسه ای نگرش مذهبی قوی بر کیفیت زندگی سالمندان  ناظر علمی :
(بنیادی) بررسي رابطه هوش هيجاني و رضايت زناشويي در زنان متاهل و همسرانشان   ناظر علمی :
(كاربردي) اعتبار يابي و استاندارسازي مقياس جنسي بم فرم كوتاه در زنان و مردان تهراني   ناظر علمی :
(كاربردي) رابطه عملكرد جنسي زنان با سازگاري زناشويي آنان و همسرانشان   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي رابطه بين هوش هيجاني و سلامت رواني در زنان شاغل شهر تهران با كنترل متغيرهاي زنانگي و مردانگي   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي خصوصيات روانسنجي مقياس نقش جنسي كودكان در جمعيت ايراني 1393.04.09 1393.03.03  ناظر علمی :
(كاربردي) مقايسه مشكلات رفتاري و عاطفي (دروني سازي شده وبروني سازي شده در دانش آموزان داراي اضافه وزن و دانش آموزان با وزن طبيعي 1391.03.24 1392.10.01  ناظر علمی :
(كاربردي) تاثير قصه گويي بر همدلي، وجدان، احترام و بردباري كودكان 1393.11.19 1393.12.12  ناظر علمی :
(كاربردي) ارائه مدلي مبتني بر مهارت حل مسئله و اثربخشي آن بر علائم سندرم پيش از قاعدگي در دختران دانشجوي دانشگاه پيام نور 1393.11.19 1393.12.12  ناظر علمی :
(كاربردي) تاثير آموزش گروهي فرزندپروري مثبت به مادران بر مشكلات رفتاري و هيجاني كودكان داراي اختلال بيش فعالي / نقص توجه 1392.11.02 1392.12.01  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي رابطه زناشويي و سلامت رواني در زوجين تهراني   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :