منصوره ارزشمند

dr.arzeshmand@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
فارس - جهرم
مربی
تربیت بدنی
دانشگاه شهید چمران اهوازکارشناسیتربیت بدنی13791383
دانشگاه آزاد شوشترکارشناسی ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشی13861389
دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهراندکتریمدیریت ورزشی13951399
اجراییاداره ورزش و جوانان جهرمنایب ریس هیات ژیمناستیک شهرستان جهرم13831399
آموزشیاداره ورزش و جوانان جهرممدرس دروس 10 تا 12 تئوری پیشنیاز مربیگری درجه 313901400
اجراییاداره ورزش و جوانان جهرمریس هیات ژیمناستیک شهرستان جهرم13991401
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه6 مورد مشاهده
کاربرد مدیریت کیفیت جامع در مراکز دولتی1390تالیف 
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مربیگری های درجه 3 ژیمناستیک هنری.ایروبیک ژیمناستیک.هندبال .آمادگی جسمانی.بدنسازی درجه 2
داوری های درجه 3 ایروبیک ژیمناستیک. ژیمناستیک هنری
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :