مریم نادری پاریزی

M.Naderi.Parizi@pnu.ac.ir
034-34356548573
09131931175
mrym_ndr@yahoo.com
کرمان - رفسنجان
استادیار
ریاضی
دانشگاه ولیعصر(عج الله)کارشناسیریاضی محض13791383
دانشگاه سمنانکارشناسی ارشدریاضی محض-آنالیز13831385
مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور-تهراندکتریریاضی محض-آنالیز13881394
مدیریتیاداره آموزشرئیس اداره آموزش13851385
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز رفسنجانمدیر گروه ریاضی مرکز رفسنجان13871401
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز رفسنجانمسوول ستاد شاهد و ایثارگر13901393
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه3 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(ساير موارد) حل و پايداري معادلات تابعي فيبوناچي وتريبوناچي   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :