احسان مهرابی گوهری

e.mehrabi@pnu.ac.ir
e.mehrabi@pnu.ac.ir
mehrabi.ehsan@gmail.com
انرژی های تجدید پذیر،دینامیک سیالات محاسباتی،روش شبکه بولتزمن
کرمان - رفسنجان
استادیار
مهندسی مکانیک
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اجراییسازمان نظام مهندسی ساختمان عضو سازمان نظام مهندسی و دارای پروانه اشتغال مهندسی تاسیسات  
اجراییسازمان صنایع و معادن کرمانکارشناس تولید  
اجراییکارخانجات روغن نباتی گلنازمدیر واحد مهندسی  
اجراییشرکت صنایع برق و فلز غزالمدیر تولید  
اجراییمجتمع صنایع لاستیک بارزکارشناس   
اجراییسازمان نظام مهندسی استان کرمانناظر و بازرس پروژه های گازرسانی  
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز بین المللی عسلویهعضو هیات علمی  
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز کرمانمدرس مدعو  
آموزشیدانشگاه آزاد اسلامی کرمانمدرس مدعو  
آموزشیدانشگاه جامع علمی کاربردی منطقه ویژه انرژی پارسمدرس مدعو  
آموزشیدانشگاه جامع علمی کاربردی بلدالامین کرمانمدرس مدعو  
آموزشیدانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگرکرمانمدرس مدعو  
آموزشیدانشگاه آزاد اسلامی رفسنجانمدرس مدعو  
آموزشیآموزشکده سما کرمانمدرس مدعو  
آموزشیوزارت راه و ترابری ،سازمان حمل و نقل و پایانه های کشورمدرس دوره های آموزشی  
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز بوشهرمدرس مدعو  
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز بوشهرمعاون اجرایی مرکز بوشهر  
مدیریتیدانشگاه پیام نور جمسرپرست دانشگاه پیام نور جم  
مدیریتیدانشگاه پیام نور رفسنجانرییس دانشگاه1397 
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز رفسنجانعضو هیات علمی دانشگاه1398 
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها10 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI2 مورد مشاهده
آموزش گام به گام و راهنمای سوم ساخت و تولید1391تالیف 
آموزش گام به گام و راهنمای رسم فنی تخصصی مکانیک خودرو1389تالیف 
آموزش گام به گام و راهنمای رسم فنی تخصصی ساخت و تولید1390تالیف 
آموزش گام به گام و راهنمای سوم ساخت و تولید1390تالیف 
آموزش گام به گام و راهنمای رسم فنی تخصصی ساخت و تولید1391تالیف 
آموزش گام به گام و راهنمای رسم فنی تخصصی مکانیک خودرو1391تالیف 
انتقال حرارت1389ترجمه 
(كاربردي) ارزيابي فني- اقتصادي نصب نيروگاه¬هاي خورشيدي در استان بوشهر نيكنام مسعود ، نعمت الهي اميد ناظر علمی :
(كاربردي) طراحي و ساخت ربات تجسسي مورچه   ناظر علمی :
انرژی های نو
نیروگاههای حرارتی
دینامیک سیالات محاسباتی
تحلیل انرژی و اگزرژی سیستم های حرارتی

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :