سیدمحمد ذبیحین پور

M_zabihin@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
ستاره شناسی، فیزیک پزشکی، انرژی خورشیدی، رادون سنجی
فارس - جهرم
استادیار
فیزیک
دانشگاه تبريزكارشناسيفيزيك كاربردي13751380
دانشگاه شیرازکارشناسی ارشد Astrophysics-فیزیک13801382
دانشگاه حکیم سبزواریدکتری تخصصیفیزیک هسته ای- پرتوپزشکی13931397
آموزشیپیام نور شیرازعضو هیات علمی و تدریس دروس تخصصی فیزیک پزشکی13841401
آموزشیدانشگاه پیام نورعضو هیات علمی13841401
اجراییدانشگاه پیام نور جهرممدیر گروه علوم پایه13861388
اجراییدانشگاه پیام نور کازرونمسئول امور جاری13891390
اجراییدانشگاه پیام نور جهرممدیر گروه13901394
آموزشیپیام نور مشهدراهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویان دکتری و ارشد13971401
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز جهرمرِئیس دانشگاه پیام نور جهرم14021402
مقالات منتشر شده در نشریات ISI3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه18 مورد مشاهده
نقدی بر کتب فیزیک دبیرستان1388تالیف 
کهکشان ما1388تالیف 
تلسکوپ86تالیفدانشگاه پیام نور
لغت نامه تخصصی اخترفیزیک1389تالیف 
آزمایشهای فیزیک پایه1394تالیف 
آشنایی با تاریخ علم نجوم1389تالیف 
تلسکوپ1387تالیف 
منابع انرژی های تجدیدپذیر1394تالیف 
مفاهیم فیزیک نور1387تالیف 
انرژی خورشیدی1387تالیف 
فیزیک محیط زیست1390تالیف 
(بنيادي) محاسبه دوره تناوب جديد سيستم دوتايي تماسي آر زد تائو   ناظر علمی :
(بنيادي) آناليز سيستم دوتايي گرفتي v1143cyg 1388.08.19 1389.04.29  ناظر علمی :
(بنيادي) محاسبه پارامترهاي ستاره اي سيستم دوتايي گرفتي GO CYG 1388.08.19 1389.06.31  ناظر علمی :
(كاربردي) طراحي و ساخت آبگرمكن خورشيدي 1386.10.25 1388.02.07  ناظر علمی :
(كاربردي) طراحي و ساخت بزرگترين ساعت خورشيدي حلقوي كشور 1387.11.29 1389.04.29  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي آلودگي نوتروني شتاب‌دهنده خطي الكتروني 10MeV به‌روش مونت‌كارلو 1389.08.18 1390.12.27هاشمي نيا مريم ناظر علمی :
(كاربردي) طراحي و ساخت يك سيستم ذخيره الكتريكي(ابرخازن) با كارايي بالا با استفاده از نانو ساختارهاي گرافيت اكسيد 1390.01.31 1390.12.27  ناظر علمی :
سیستمهای انرژی خورشیدی
رادون سنجی
رصد و تحلیل سیستمهای دوتایی گرفتی
اخترفیزیک
ضد عفونی محیط و آفت کشی با تکنولوژی پلاسمای سرد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :