مژده فدائی نسب

mojdehfadaee@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمان - سیرجان
مربی
مهندسی معماری
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
نشریات یا مجلات فاقد نمایه1 مورد مشاهده
سیاستهای زمین شهری در ایران پس از انقلاب اسلامی ( تحلیل سیاستهای زمین با توجه به اصول توانمندسازی1392تالیف 
(كاربردي) طرح مرمت واحياء حمام حاج درويش زيداباد   ناظر علمی :
(كاربردي) ثبت بافت تاريخي محله باغ بميد سيرجان 1389.10.27 1390.07.01  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :