احمد نادری بنی

a_naderi@pnu.ac.ir
a_naderi@pnu.ac.ir
فیزیک هسته ای شگفت- هسته های کائونی، مدل لایه ای- Shell structure evolution، سیستم های پیچیده و فراکتالی- آنالیز فرکتالیِ داده ها و سیگنالهای فیزیکی
چهارمحال و بختیاری - فارسان
استادیار
فیزیک
دانشگاه رازی کرمانشاهکارشناسیفیزیک  
دانشگاه صنعتی اصفهانکارشناسی ارشدفیزیک ذرات بنیادی  
دانشگاه پیام نور- مرکز تصیلات تکمیلی تهراندکتریفیزیک هسته ای  
آموزشیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه- مرکز سنقرعضو هیات علمی گروه فیزیک13881391
آموزشیدانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری- مرکز شهرکردعضو هیات علمی گروه فیزیک13911401
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاریرییس دانشگاه پیام نور مرکز فارسان13991402
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی1 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها15 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه1 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :