نجمه خدابخشی پیرجل

N.khodabakhshi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
حسابداری، زبان، کامپیوتر
کرمان - شهر بابک
استادیار
حسابداری
عضو بسیج ازدوم دبیرستان،پذیرفته شده مرحله اول دو دوره المپیادهای ریاضی و فیزیک دانش آموزی..پذیرفته شده رشته حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان.مشغول به کاردرقسمت های مختلف امور مالی دانشگاه در کارشناسی.عضوبسیج دانشجویی و شرکت در دوره مقدماتی و تکمیلی طرح ولایت. پذیرفته شدن درمقطع ارشد دانشگاه الزهراتهران بلافاصله بعد ازکارشناسی. مشغول به کار در دوره ارشد در موسسات مختلف تهران.عضو هیات علمی شهربابک از 87 ، پذیرفته شده سال 92 در دوره دکترا دانشگاه الزهرا.فارغ لتحصیل 98. ارتقابه ارستادیاری در 99
دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدانکارشناسیحسابداری13791383
دانشگاه الزهرا- تهرانکارشناسی ارشدحسابداری13831386
دانشگاه الزهرا- تهراندکترای تخصصیحسابداری13921398
اجراییموسسه حسابرسی هوشیار ممیز- تهرانحسابرس13831384
اجراییپروژه تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرسمحقق13841384
اجراییشرکت ساختمانی راه و پل حسابدار13841386
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها9 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه1 مورد مشاهده
روندهای موجود بر اساس مدل پیش بینی جریانهای نقدی1395تالیفنگارستان غرب
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کار با نرم افزارهای حسابداری
کار با نرم افزار office
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :