سمیرا دوست محمدی

s.doostmohammadi@pnu.ac.ir
09133996962
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمان - کرمان
مربی
جغرافیا
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز کرمانعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز کرمان11
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI8 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه24 مورد مشاهده
The Effect of Climate on Architecture of Houses and Endemic Animal Husbandry Centers1395تالیف 
نقش جغرافياي شهري در الگوهاي شهرسازي و طرح ريزي شهرها1397تالیف 
اصول ساماندهي و احياء بافت قديم شهرها1392تالیف 
تعيين رابطه خشكسالي با تغييرات ميزان جمعيت دامي در استان كرمان طي دوره آماري 1389 تا 1393(مطالعه موردي: شهرستان فهرج)  ناظر علمی :
Reorganization and rehabilitation of the old tissue of kerman a case study of sector Brzuamighi region one  ناظر علمی :
بررسي رابطه عناصر اقليمي و ميزان شيوع بيماري پاستورلوزيس شتر در سطح شهرستان ريگان  ناظر علمی :
بررسي ميزان شيوع بيماري سورا يا تريپانوزوميازيس شتر در سطح شهرستان ريگان در رابطه با فاكتورهاي درجه حرارت،ساعات آفتابي و رطوبت نسبي  ناظر علمی :
AutoCAD, ICDL, E-learning
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :