مسلم محمدی سلیمانی

mmsoleymani@pnu.ac.ir
09363149623
mmuhammadis@yahoo.com
Linkedin: Moslem M Soleimani
twitter@soleymani_ir
https://www.instagram.com/soleymani_ir
http://kiarashcompany.ir
https://telegram.me/soleymaniir
https://www.researchgate.net/profile/Moslem_Soleymani2
- بهینه سازی - شبیه سازی و مدلسازی آزمایشگاهی - میرایی ارتعاشات - نانو مکانیک - محاسبات نرم یا هوش محاسباتی
کرمان - کرمان
استادیار
مکانیک
دانشگاه شهید باهنر کرمانکارشناسیمهندسی مکانیک/ طراحی جامدات13791383
دانشگاه شهید باهنر کرمانکارشناسی ارشدمهندسی مکانیک/ طراحی کاربردی13831385
دانشگاه شهید باهنر کرماندکتریمهندسی مکانیک/ طراحی کاربردی13901394
اجراییشرکت صنایع برق و فلز غزالمدیر طراحی و تولید- طراحی و ساخت پرس هیدرولیک، طراحی و ساخت بالابرهای هیدرولیکی، ساخت مبدل حرارتی (رادیاتور تمام استیل)، ساخت 5000 تن اسکلت پیچ و مهره، ساخت 1000واحد اسکلت اتاق امن، طراحی و ساخت کانکس13831385
اجراییشرکت کرمان پوششمشاور و طراح13851387
آموزشیدانشگاه آزاد اسلامی کرمانتدریس: دینامیک، دینامیک ماشین، استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزاء، نقشه کشی13851388
آموزشیدانشکده فنی شهید چمران کرمانتدریس: نقشه کشی با کامپیوتر، استاتیک، مقاومت مصالح، اجزا ماشین، آز مقاومت، زبان فنی، فرز 1و213851389
آموزشیعلمی کاربردی بلدالامین کرمانتدریس: ارتعاشات، دینامیک، مقاومت. CNC ، NDT ، ماشین ابزار، جوشکاری، طراحی مخازن13861390
مدیریتیدانشگاه پیام نور کرمانمدیر گروه رشته های مهندسی صنایع، اجرایی و پروژه13871390
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز کرمانتدریس: ریاضی مهندسی، استاتیک، مقاومت مصالح 1و 2، طراحی اجزاء 1و 2، نانو تکنولوژی، فرآیندهای تولید، شیوه ارائه مطالب فنی، دینامیک، ارتعاشات، کنترل، نقشه کشی تخصصی، کارگاه ماشین ابزار، ریخته گری و جوش، کاراموزی، پروژه تخصصی13871394
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان کرمانمدیر گروه فنی مهندسی استان- راه اندازی آز رشته برق (مدار الکتریکی، الکترونیک، ماشین، کارگاه برق و مدار فرمان)- راه اندازی آز سیستم عامل، شبکه و پایگاه داده- راه اندازی کارگاههای ماشین ابزار، جوشکاری، ریخته گری، اتومکانیک و ورقکاری- راه اندازی آز مصالح ساختمانی، خاک و بتن- راه اندازی آز سیالات، دینامیک، ترمو-راه اندازی مسابقات سالیانه سازه ماکارونی، نجات تخم مرغ، دمینو و رباتیک13901393
آموزشیدانشگاه شهید باهنر کرمانتدریس: دینامیک، طراحی اجزاء13901394
اجراییمس سرچشمه-واحد R&Dمشاور/ انجام پروژه تحقیقاتی-تبدیل آسیای نیمه خودشکن از خشک به تر-طراحی و ساخت لاینر آسیای نیمه خودشکن نیمه صنعتی-بررسی آزمایشگاهی توان کشی آسیا؛ پروفیل بار و سینماتیک محتویات داخل آسیا؛ بارهای ضربه ای داخل آسیا؛ سایش لاینرهای داخل آسیا؛ دانه بندی محصول آسیا- مدلسازی فازی- عصبی آسیا13911394
مدیریتیشرکت مهندسی کیارش ایدهمدیر عامل1393کنون
اجراییشرکت فولاد هرمزگانمشاور/ انجام پروژه تحقیقاتی1394 
اجراییپالایشگاه ستاره خلیج فارستحقیقاتی1394 
آموزشیدانشگاه هرمزگانپژوهش و تدریس: مقاومت مصالح 1و 2، طراحی اجزاء 1و 2، دینامیک ماشین1394کنون
آموزشیدانشگاه آزاد بندرعباسپژوهش و تدریس در مقطع کارشناسی ارشد: تئوری الاستیسیته، محاسبات نرم1394کنون
آموزشیدانشگاه پیام نور بندرعباستدریس: استاتیک، مقاومت مصالح 1و 2، طراحی اجزاء 1و 2، دینامیک، دینامیک ماشین، آز ارتعاشات، آز مقاومت، پروژه و کارآموزی1394کنون
اجراییشرکت فولاد کاوه جنوب کیشمشاور/ انجام پروژه تحقیقاتی1395 
مدیریتیدانشگاه پیام نور بندرعباسمدیر گروه مهندسی مکانیک1395 
آموزشیدانشگاه پیام نور استان هرمزگانعضو شورای پژوهش و کارآفرینی دانشگاه1396 
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها7 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI4 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه15 مورد مشاهده
نانو- مهندسی1392تالیف 
نانو مهندسی1393تالیفانتشارات فرمنش
بهینه سازی عملکرد آسیاهای گردان به کمک نتایج آزمایشگاهی و مدلسازی با شبکه عصبی-فازیمسلم محمدی سلیمانی، مسعود رضایی زاده و مجید فولادی ناظر علمی : مجتمع مس سرچشمه NICICO
بررسی المان محدود سازه جرثقیل سقفی جفت پلمسلم محمدی سلیمانی ناظر علمی : شرکت فولاد کاوه جنوب کیش SKS
بهینه سازی پانل آبگرد سقف کوره قوس الکتریکیمسلم محمدی سلیمانی ناظر علمی : شرکت فولاد کاوه جنوب کیش SKS
طراحی اصلاحی فلپ EBT کوره ذوب القایی فولاد هرمزگان، فولاد هرمزگان HOSCOمسلم محمدی سلیمانی ناظر علمی : شرکت فولاد هرمزگان HOSCO
بهینه سازی پروژه های ساخت با استفاده از محاسبات نرم، طرح تحقیقاتیمسلم محمدی سلیمانی ناظر علمی : دانشگاه پیام نور استان کرمان
محاسبات نرم یا هوش محاسباتی شامل منطق فازی FL ، الگوریتمهای تکاملی GA و شبکه های عصبی ANN
استانداردهای مدیریت پروژه PMBOK 2004
تراشکاری و فرز با CNC
تستهای غیر مخرب NDT
بازرسی جوش
هیدرولیك و پنوماتیك
MODELING: Unigraphics, Solid Works, Catia, Inventor, Auto Cad, Mechanical Desktop
PROGRAMING & MATHEMATICAL: Matlab, Maple, Mini Tab, Spss, Vitual Basic, C++, pascal
ANALYS: Ansys, Abaqus, Cosmos, Adams, Vitual Nastran, Working Model
MS OFFICE: Word, Excel, Power Point, Access, Publisher, Ms project
مدرک زبان تولیمو و MCHE
بهینه سازی، شبیه سازی و مدلسازی آزمایشگاهی
میرایی ارتعاشات

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :