سمیه محمدی

mohammadi_0313@pnu.ac.ir
09133958014
mohammadi_0313@yahoo.com
کرمان - کرمان
مربی
مهندسی برق
شهید باهنرکارشناسیمهندسی برق - الکترونیک8287
شهید باهنرکارشناسی ارشدمهندسی برق - مخابرات8890
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز کرمانعضو هیات علمی91حال
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی3 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها7 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI6 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS5 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
طرح پژوهشی/ طراحی تمام جمع کننده بر پایه منطق آستانه برای کاربردهای با سرعت بالا و مصرف توان پایین با استفاده از ترانزیستورهای اثر میدان نانو لوله کربنی   ناظر علمی :
طرح پژوهشی/ طراحی تمام جمع کننده دیجیتال مبتنی بر ترانزیستورهای اثر میدان نانولوله کربنی با استفاده از روش غیربولین برای کاربردهای با سرعت بالا و مصرف توان پایین  ناظر علمی :
تسلط به زبان انگلیسی
آشنایی با برنامه نویسی matlab
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :