سمیه صدر

ssadr@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
کرمان - انار
استادیار
کشاورزی
ولی عصر رفسنجان - صنعت اصفهانلیسانس و دکتری - ارشدکشاورزی خاکشناسی شیمی و حاصلخیزی خاک  
آموزشیپیام نور واحد کشکوئیه کرمانتدریس بسیاری از دروس کشاورزی  
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه8 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) بررسي تهيه كود آلي ورمي كمپوست از زباله هاي خانگي صنعتي و كشاورزي رفسنجان   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :