طیبه وطن پرست

vatanparast@pnu.ac.ir
tvatanparast@yahoo.com
-----
-----
-----
تحصیلات تکمیلی پیام نور تهرانکارشناسی ارشدزبان وادبیات فارسی13811383
تحصیلات تکمیلی پیام نور تهرانکارشناسی ارشدزبان وادبیات فارسی13811383
آموزشیکرمان -مرکز رفسنجانمدیر گروه عاوم انسانی13851395
نشریات یا مجلات فاقد نمایه5 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(ساير موارد) معناشناسي، مفاهيم تربيتي، مثنوي معنوي در دفتر اول با نيم نگاهي به روانشناسي، فلسفه و عرفان سكينه مطهري صدر ناظر علمی :
ویراستاری وتصحیح متون ادبی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :