دکتر زهرا توحیدی

z.tohidi83@pnu.ac.ir
z.tohidi@yahoo.com
زیست شناسی ، فیزیولوژی گیاهی
کرمان - رفسنجان
مربی
زیست شناسی
دانشگاه پیام نور مرکز اصفهانکارشناسی ارشدزیست شناسی  
دانشگاه شهید باهنر کرمانکارشناسیزیست شناسی  
تحصیلات تکمیلی پیام نور تهران شرقدکتریفیزیولوژی گیاهی13961399
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز رفسنجانمربی1391 
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی5 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه7 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :