علی اکبر مجیدی جیرندهی

aliakbar.majidi@PNU.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آزمون های ضربه (شارپی و ضربه سقوطی)، مکانیک شکست، فولادها، فولادهای پراستحکام، جوش، آلاینده های خودروها
کرمان - کرمان
استادیار
مهندسی مکانیک
دارای تجربه در حوزه های: صنعتی مختلف، نصب و راه اندازی خطوط تولید، مشاوره صنعتی، طراحی سوال و مصاحبه جهت آزمون ورودی کارخانه های صنعتی، موسس و مدیر عامل شرکت دانش بنیان و راه اندازی استارت آپ، فعال و تحلیل گر بازارهای مالی
دانشگاه شهید باهنر کرمانکارشناسیمهندسی مکانیک13791384
دانشگاه تبریزکارشناسی ارشدمهندسی مکانیک13851387
دانشگاه بیرجنددکتریمهندسی مکانیک9197
اجراییدانشگاه پیام نور باغینمدیر گروه علمی13881390
اجراییدانشگاه پیام نور کرمانمدیر گروه فنی مهندسی13951397
اجراییدانشگاه پیام نور کرمانعضو کميته کارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه پيام نور استان کرمان 13971400
مدیریتیدانشگاه پیام نور زرندرییس دانشگاه پیام نور زرند13971400
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها6 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه14 مورد مشاهده
طراحی مخازن تحت فشار1399تالیفآذین مهر
مبانی لوکوموتیوها و واگن های اتصالی1398تالیفآذین مهر
(كاربردي) تحليل عددي پره توربين هاي بادي 1390.03.25 1390.12.01  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي استاندارد آلايندگي مراكز معاينه فني خودرو 1392.04.29 1392.10.01  ناظر علمی :
(كاربردي) تجزيه و تحليل ارتعاشي بدنه خودروهاي بياباني و تاثير مشخصات سيستم تعليق بر خوش‌سواري 1391.04.25 1391.09.01  ناظر علمی :
مکانیک شکست،آرمونهای ضربه، مجهز سازی دستگاه های ضربه، تحلیل عددی، نصب و راه اندازی خطوط تولید، مشاوره صنعتی، طراحی سوال و مصاحبه جهت آزمون ورودی کارخانه های صنعتی، موسس و مدیر عامل شرکت دانش بنیان و راه اندازی استارت آپ، فعال و تحلیل گر بازارهای مالی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :