جواد طاهری زاده اناری پور

taherizadeh@pnu.ac.ir
09138126040
taherizadeh@pnu.ac.ir
javad.taherizadeh@gmail.com
https://www.researchgate.net/profile/Javad-Taherizadeh
https://scholar.google.com/citations?user=CMDSePgAAAAJ&hl=en
https://www.linkedin.com/in/javad-taherizadeh-2581941a4/
jtaheri80@gmail.com
مطالعه، ورزش
کرمان - انار
مربی
اقتصاد
سیستان و بلوچستانکارشناسیاقتصاد صنعتی13761380
صنعتی اصفهانکارشناسی ارشدبرنامه ریزی سیستم های اقتصادی13801383
مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نوردکترااقتصاد13911398
اجراییشرکت پالایش نفت اصفهانپروژه استقرار چرخه کامل بهره‌وری در شرکت پالايش نفت اصفهان13821384
اجراییشرکت ذوب آهن اصفهانپروژه نظرسنجي و تحقيق ميداني ازشاخص‌هاي برداشتي ذي‌نفعان شركت سهامي ذوب‌آهن اصفهان 13831385
آموزشیدانشگاه پیام نور واحد انار- دانشگاه آزاد انار- دانشگاه آزاد مبارکه اصفهان- دانشگاه آزاد نراقتدریس13831386
اجراییشرکت پتروشیمی بندر امامکارشناس برنامه ریزی واحد تعمیرات13841385
اجراییدانشگاه فردوسی مشهدکارشناس اقتصادی معاونت طرح و برنامه13851386
آموزشیدانشگاه پیام نور واحد انارمسئول برنامه ریزی کلاسها13871388
آموزشیدانشگاه پیام نور استان کرمان-واحد انـارهیأت علمی13870000
آموزشیدانشگاه پیام نور واحد انارمدیر گروه13881391
آموزشیدانشگاه پیام نور-مرکز تحصیلات تکمیلیدکترای اقتصاد13911398
مقالات منتشر شده در نشریات ISI2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تحليل شاخص‌هـاي بهـره‌وري در سطح مراكـز آموزش عالي استان كرمان در طي سالهاي 79 تا 86---(مطالعه موردي : دانشگاه شهيد باهنر و دانشگاه ولي عصر(عج))   ناظر علمی :
بررسي تحليلي اثرات اقتصادي افت سالانه آب سفره‌هاي زيرزميني دشت انـار در بخش كشاورزي   ناظر علمی : دانشگاه پيام نور
تدریس دروس تخصصی اقتصاد- ریاضی- آمار و احتمالات- پژوهش عملیاتی- تحقیق در عملیات
آشنایی با برخی نرم افزارهای تخصصی اقتصاد
مهارت در کار با ویندوز و آفیس
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :